• "Hayat iki şekilde yaşanır; ya hiç mucize yokmuş gibi, ya da her şey birer mucizeymiş gibi"

    Albert EINSTEIN

Neden Kozmik Enerji Tıbbı ?

Neden Kozmik Enerji Tıbbı ?

Bir Kadim uygarlık olan Mısırlıların binlerce yıl önce bilip uyguladığı, 400 yıl önce Hindistan ve Tibet’te hakkında bilgi sahibi oldukları; günümüzde ise bioenerji alanı ve görünmeyen dünyadaki enerji fenomeni üzerine yapılan uzun araştırmalardan sonra 1983'te Bilim adamı, Tıp Dr. Vladimir Alexandrovich Petrov tarafından Rusya'da Akademisi kurulan, temizleme, şifalandırma, koruma ve bilgi üzerine bir enerji yöntemidir.

Kozmik Enerji, herkesin özel yetenekler olmadan ve doğal yeteneklerin ötesinde ustalaşabileceği, genel olarak erişilebilir bir şifa uygulamasıdır. Kozmik enerjinin belirli bir felsefesi ve konsepti yoktur. Kendini geliştirme ve iyileştirme aracıdır. Bir inanç sistemi değildir. Kozmik Enerji uygulaması aynı anda ruh, beden, zihin üzerinde çalışan çok etkili, güçlü ve bütüncül bir şifa sistemidir.

Kozmik Enerji, kendini geliştirme, kendini iyileştirme ve dış dünya üzerindeki etki yani insan yeteneklerini genişletmenin çok basit erişilebilir bir enerji tekniğidir. Kozmik Enerji tamamen farklı geleneklerden ( dini, gizli, şifa ve şamanistik) tüm dünyadan toplanan benzersiz şekilde seçilmiş teknikler ve enerjiler koleksiyonudur.

Kozmik Enerji, bilincin enerjisidir. Tüm kozmosun işleyişini düzenleyen enerjidir. Galaksilerde uzayda, atomlarda ve her yerde bulunur. Makro kozmos ve mikro kozmos her şey kozmik enerji ile doludur. Kozmik Enerji, uzay enerjisini kullanır. Bu yüzden ismi kozmosdan gelir.

Kozmoenerji, sıradan bir insanın yıllarca manastırlarda yaşamadan oldukça kolay bir şekilde, en geniş etki spektrumunun enerjileri - kullanımları için en etkili araçları edinmesini sağlayan manevi bir uygulamadır.

Kozmoenerji' nin etkinliği zamanla, çok sayıda hastanın referansları ve Uluslararası Klasik Kozmoenerji Federasyonu tarafından yürütülen çeşitli bilimsel çalışmalar ile doğrulanmıştır . Çok sayıda bilimsel çalışma ve alınan sekiz patent sadece “kanalların” gerçekliğini ve nesnelliğini değil, aynı zamanda onların sağlığını iyileştirme üzerindeki etkisini de kanıtlamaktadır. Kozmoenerji, günümüz tıbbında bilinen tüm şifa yöntemlerini tamamlar, ancak aynı zamanda bağımsız bir yaklaşım olarak kalır.  2009 yılının Aralık ayında,  Uluslararası Klasik Kozmoenerji Federasyonu  , en yüksek tıp kurumu Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nde kabul edildi. Kozmoenerji yöntemi herhangi bir din ile ilişkili değildir ve herkes tarafından erişilebilir.

Uzman doktor tarafından reçete edilen herhangi bir ilacın dozunu teşhis etmek, reçete etmek, iptal etmek veya değiştirmek için kullanılmaz. Kozmoenerji sadece diğer tüm yöntemleri tamamlar ve genişletir, aynı zamanda pratikte eski bilgeliğin modern bilimin başarıları ile kombinasyonunun çelişkili olmadığını tam aksine şaşırtıcı derecede etkili bir iyileşme yöntemi ile sonuçlandığını kanıtlar.