Radyestezi

Radyestezi

Radyestezi terimine önceleri rabdomansi denirdi ve madenlerden yayılan titreşimleri çubuk vasıtasıyla tespit etmek ve duymak manasında kullanılır. Suların, madenlerin yerlerini bulmada, canlıların sağlık durumlarını, hastalıkları teşhis etmede ve diğer çeşitli konularda, birtakım maddelerden yapılma çubuk ve sarkaç aletlerini kullanarak bilgi edinmeyi amaçlayan bilim dalıdır.

Terim, Latince “ışın” anlamındaki “radius” ile Grekçedeki “algılama” anlamındaki “esthesis” sözcüklerinden türetilmiştir.

Radyestezi, bilimler arasındaki yerini almasından önce, okültizmde “rabdomansi” adıyla bilinmekteydi.

Hastalıkların teşhisinde organların yaydığı periyodik frekansı ve mekanların enerjisini tespit etmekte radyestezi yönteminden yararlanır.

Jeopatik Stres Nedir?

Jeopatik stres, Dünya’nın yer altı özellikleri tarafından bozulan belirli bir enerji titreşimi yayılmasıdır.Tüneller, kanalizasyonlar , jeolojik faylar, borular, maden yatakları, yardımcı hatlar, yeraltı suyları, antikalar, eski yapıtlar vb.

Jeopatik Stres uzun yıllardır var ve eski zamandan beri Antik Feng Shui biçimi olarak hayatta kalmamızın ve ruhsal bağlantımızın önemli bir parçası olarak kabul edilir.

Birçoğu Jeopatik Stres’in etkisinin tamamen psikolojik olduğunu ve telkinlere bağlı olduğunu düşünüyor. Ancak o zaman hayvanların, bitkilerin ve bebeklerin davranışları nasıl etkileniyor?

Jeopatik Stres Nedir?

Birçoğu Jeopatik Stres’in etkisinin tamamen psikolojik olduğunu ve telkinlere bağlı olduğunu düşünüyor. Ancak o zaman hayvanların, bitkilerin ve bebeklerin davranışları nasıl etkileniyor?

Jeopatik Stres Nedir?

Aslında canlılar Jeopatik Stresi tespit etmek için kullanılan bir araçtır. Sığırların karada otladığı ve uyuduğu yerlerin gözlemlenmesi sonucunda, canlılığın iyi olduğu belirli alanlar üzerine birçok şehir ve özel bina inşa edilmiştir.

Çoğu hayvan iyi bir yerde uyumayı tercih eder. Bazı bitkiler evin belli bir noktasına koyduğumuzda bir anda kurur. Üzerinde meyve olan fideyi bahçeye ektiğinizde meyve vermez.

Jeopatik Stres Nedir?

Bebeklerin uykularında Jeopatik Stresten kaçınmaya çalıştıkları durumlar yer almaktadır.

Karyolaları Jeopatik Stresten uzak bir yere taşındıktan sonra tüm bebekler huzur içinde uyur.

Jeopatojenik Bölgelerin Belirlenmesi Ve Ortadan Kaldırılması

Dünyanın jeopatojenik bölgelerinin varlığına ve bunların bir dizi ciddi insan hastalıklarının ortaya çıkmasındaki rolüne ilişkin varsayımlar 1933 yılından beri ortaya atılmaktadır.

Jeopatojenik Bölgelerin Belirlenmesi Ve Ortadan Kaldırılması

Jeopatojenik bölgeler enerji kaçaklarına yani hayati enerjinin dışarı pompalanmasına ve enerji özünün insan vücuduna girmesine sebep olabilir. Böyle bir bölgede uzun süre kalmak bağışıklığın zayıflamasına, uykusuzluğa, artan anksiyeteye, güç kaybına, ruhun bozulmasına ve fiziksel hastalıklara yol açar.

Enerji dengelenmesi yapmadan önce Firast kanalı temizlik koruma için açılır ve ardından mekanda antenler yardımı ile teşhis yapmaya başlanır.

Antenler paralel durduğu zaman bölge nötrleşmiş demektir. Antenler rastgele döndüğü zaman bu mekanda enerji deliği var demektir. Bu delikler belirlenip zihinsel bir elips çizerizve bu elipsin ortasına üçlü düzenek üçgen şeklinde bakır telden yılanlar yapılıp yerleştirilir. Yılanların kafaları cama ya da kapıya bakacak şekilde yerleştirilir.

Jeopatojenik bölgeler engellendikten sonra mekan Firast ile iyice temizlenir.

Detaylı Bilgi Almak İçin